čtvrtek 25.07.24
АМТЕКО
 
Webac GmbH
     
   
   
 
 
     
Těsnění spár      
       
WEBAC injektážní hadice Injektážní hadice      

Systém injektážních hadic umožňuje v novostavbách z betonu (bílé vany) vytvořit efektivní podmínky pro budoucí injektáž netěsných konstrukčních, pracovních nebo dilatačních spár. Injektážní hadice se mohou kombinovat s bobtnajícími nebo spárovými pásy).

 

       
WEBAC bentonit Bentonitové a pryžové bobtnající pásy      

Bobtnající pásy z přírodního bentonitu slouží k spolehlivému těsnění spár nových betonových monolitických konstrukcí (bílé vany), pryžové bobtnající pásy jsou vhodné pro těsnění spár v konstrukcích z prefabrikovaných dílců (např. tubbingy v tunelech).

 
       
WEBAC hydroizolace TPE hydroizolační pásy      

Pásy z termoplastického elastomeru šířky 200 mm se využívají při těsnění konstrukčních nebo pracovních spár z vnější nebo vnitřní strany konstrukce. Pásy umožňují v omezené míře přenášet deformační a dilatační pohyby v konstrukci.

 
       
WEBAC tmely Těsnící tmely      
Pro uzavírání a těsnění spár v podlahách a jiných vodorovných konstrukcích jsou určeny naše speciální epoxidové, trvale pružné tmely. Tmel WEBAC 5520 odolává chemikáliím, je UV stabilní a vykazuje dobrou přidržnost k minerálním povrchům.

 

       
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135