čtvrtek 25.07.24
АМТЕКО
 
Webac GmbH
     
   
   
 
 
     
Injektážní směsi a příslušenství pro injektáže      
       
WEBAC SPUR Polyuretanové pěnové pryskyřice     Injektážní směsi

Rychle reagující, pěnící injektážní pryskyřice vyráběné na bázi polyuretanu (SPUR) jsou určeny především k rychlému zastavování průsaků vody pod náporem nebo vyplňování dutin či spár při injektážích stavebních konstrukcí.


SPUR

PUR
Akrylátové gely
Epoxidy

       
WEBAC PUR Polyuretanové pryskyřice      

Vysoce kvalitní PUR injektážní pryskyřice s vysokou elasticitou, přídržností k podkladu a dalšími ceněnými vlastnostmi mající široké uplatnění při injektáži trhlin, konstrukčních i dilatačních spár, zdiva a dalších poruch v konstrukcích pozemního i inženýrského stavitelství.

 
       
WEBAC GEL Polyakrylátové gely      

Nízkoviskozní gely na bázi akrylátu (hydrogely) jsou ideálním řešením pro vytváření dodatečných plošných izolací z vnější strany konstrukcí (rubová injektáž) nebo k těsnění ditalací podzemních částí objektů pozemního a inženýrského stavitelství.

 
       
WEBAC EP Epoxidové pryskyřice      

Nízkoviskozní epoxidové pryskyřice neobsahující rozpouštědla a mající velmi dobré pevnostní chrakteristiky jsou používány pro spolehlivé těsnění, vyplňování a spojování staticky i dynamicky namáhaných suchých, vlažných nebo oleji znečištěných trhlin.

 
       
WEBAC Pumps Injektážní pumpy     Příslušenství
Pro aplikaci injektážních směsí WEBAC nabízíme kvalitní a uživatelsky příjemné jednosložkové nebo dvousložkové injektážní pumpy. Pumpy jsou dodávány včetně všech potřebných komplektačních dílů (vysokotlaké injektážní hadice, pistole, atd.)


Injektážní pumpy
Pakry

       
WEBAC Pakr Injektážní pakry      

Nezbytnou součástí injektáží jsou kvalitní pakry. V naší nabídce naleznete široký sortiment pakrů, ať už šroubovaných z kovů nebo plastů, s plochou nebo kulovou maznicí, či pakrů zatloukacích anebo povrchových. Dle potřeby vám dodáme libovolný typ i rozměr pakru.

 
       
         
           
 
 
    © 2006 - 2024 by Amteko ®
       
           
     
Registrační číslo EKOKOM | EK-F06090135